Idealny prezent na Światowy Dzień Ochrony Środowiska? Czyste powietrze!

dzień ochrony środowiska

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Jednym z palących problemów w Polsce jest jakość powietrza i występujący w sezonie jesienno-zimowym smog. Według raportu WEI i Instytutu Jagiellońskiego, proces termomodernizacji polskich domów mógłby przyspieszyć, gdyby rząd zdecydował się na dodatkową ulgę w PIT w wysokości 25 proc. inwestycji.

Światowy Dzień Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Jest obchodzony 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących potrzeby ochrony ekosystemów w kontekście rozwoju cywilizacyjnego.

Energooszczędny to też ekologiczny

Według danych raportu „Budownictwo energooszczędne oczami Polaków” prawie 9 na 10 mieszkańców Polski rozumie, że poprawa efektywności energetycznej budynku zmniejsza zagrożenie wystąpienia smogu. Zatrzymując ciepło wewnątrz budynku oraz poprawiając efektywność systemów grzewczych, choćby poprzez regulację temperatury, znacznie zmniejszamy emisji pyłów i szkodliwych substancji. Za smog w odpowiadają bowiem w dużej mierze przestarzałe i nieocieplone budynki jednorodzinne. – Polacy widzą zalety budownictwa energooszczędnego. Ponad 90 proc. z nich chce mieszkać w domach efektywnych energetycznie i cieszyć większym komfortem, zdrowszym powietrzem i niższymi rachunkami. Chociaż, jak pokazuje raport przygotowany w ramach kampanii „Nie trać energii”, Polaków do budowy domu energooszczędnego przekonuje bardziej ekonomiczny aspekt, to w Światowy Dzień Ochrony Środowiska warto przypominać o innych korzyściach płynących z zastosowania rozwiązań energooszczędnych, w tym o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne – mówi Robert Janiak, ekspert kampanii „Nie trać energii” z firmy H+H.

Smog w Puszczy Boreckiej

Dyskusja na temat smogu dopiero w ostatnich latach przybrała na sile. W innych krajach na ten problem już dawno zwrócono uwagę i wdrożono odpowiednie działania. W Wielkiej Brytanii ustawa antysmogowa (Clean Air Act) weszła w życie… w 1956 roku. W Polsce smog kojarzy się głównie z dużymi miastami, ale raport Głównego Instytut Ochrony Środowiska pokazuje, że szkodliwe pyły w powietrzu występują również na terenach wiejskich. W styczniu 2016 roku odnotowano znaczne przekroczenia pyłu PM10 również na stacjach pomiaru oddalonych od źródeł emisji. „W Osieczowie (woj. dolnośląskie) stężenia średniodobowe pyłu PM10 utrzymywały się na poziomie od 24 do 64 µg/m3, a w Złotym Potoku (woj. śląskie) na poziomie od 38 do 58 µg/m3. Wyższe stężenie pyłu PM10 wystąpiło na stacji w Borach Tucholskich (woj. kujawsko-pomorskie) – 26 do 82 µg/m3, a najwyższe w Puszczy Boreckiej (woj. Warmińsko-mazurskie), gdzie zmierzono stężenia od 33 do 83 µg/m3 – czytamy w raporcie „Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016”.

Nie tylko zachęty finansowe, ale i edukacja

Rząd zapowiedział, że kwota dotacji na termomodernizację polskich domów w ciągu 10 lat sięgnie 30 mld złotych. Zachęty finansowe mogą stać się skutecznym narzędziem, które przekona Polaków do inwestycji w efektywność energetyczną budynków, niemniej szacuje się, że na przeprowadzenie termomodernizacji wszystkich energochłonnych domów w Polsce potrzeba aż 200 mld złotych.

– Z raportu Warsaw Enterprise Institute i Instytutu Jagiellońskiego wynika, że receptą na walkę ze smogiem może być, obok dotacji, powszechna ulga na termomodernizację odliczana od PIT w wysokości 25 proc. inwestycji – mówi Agnieszka Kamińska, ekspert kampanii „Nie trać energii” z firmy VELUX. – Zachęty finansowe to jedno, jednak potrzeba edukacji społeczeństwa to drugie . Należy przypominać, że walka ze smogiem jest w interesie wszystkich. A czystsze powietrze nie jest jedyną korzyścią powszechnej termomodernizacji. Domy nieenergooszczędne to często budynki w złym stanie technicznym – zawilgocone, zagrzybione, niedogrzane. Kompleksowo przeprowadzona termomodernizacja znacznie obniży rachunki za ogrzewanie, pozytywnie wpłynie na jakość powietrza w okolicy, a także zwiększy komfort mieszkańców – dodaje. 

Innowacyjna gospodarka chroni środowisko

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju kwestia ochrony środowiska i klimatu znajduje się wśród kluczowych aspektów pozwalających na rozwój polskiej gospodarki. Eksperci OECD rekomendują „opracowanie i wdrożenie jasnych i stabilnych polityk dotyczących zmiany klimatu zgodnych z europejskimi i międzynarodowymi celami, aby zredukować niepewność inwestycyjną w innowacyjne projekty związane z zieloną energią” – czytamy w Przeglądzie Gospodarczym dla Polski.