Akcja bezpłatnych badań płuc w całej Polsce

spirometria

Od 1 do 6 października potrwają Dni Spirometrii 2018, których głównych elementem jest akcja bezpłatnych badań płuc w całej Polsce. Do akcji zgłosiło się 245 placówek zdrowotnych – ich listę w podziale na województwa znaleźć można na stronie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP: www.astma-alergia-pochp.pl.

Spirometryczne badanie płuc jest całkowicie nieinwazyjne i trwa zaledwie kilka minut. Wynik jest dostępny od razu na miejscu. W przypadku wykrycia zaburzeń przepływu powietrza przez układ oddechowy przebadana osoba otrzyma list do swojego lekarza z prośbą o pogłębienie diagnostyki.

– Do wykonania spirometrii zachęcamy osoby, które kaszlą lub mają duszności, szczególnie w trakcie wysiłku fizycznego. W Polsce na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc cierpi ponad 6 milionów pacjentów, a tylko połowa wie o swojej chorobie. Badanie spirometryczne pomaga postawić odpowiednie rozpoznanie, zanim wystąpią nieodwracalne powikłania, wiodące czasami do przedwczesnej śmierci – mówi dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, lider akcji Dni Spirometrii.

Światowe Dni Spirometrii organizowane są w Polsce po raz dziewiąty. Ich celem jest zwrócenie uwagi na problemy zdrowia oddechowego, będące m. in. następstwem zanieczyszczenia powietrza smogiem. 

Partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018 jest Aviva – grupa ubezpieczeniowa prowadząca program społeczny “Wiem, czym oddycham”.

Więcej informacji na  stronie www.astma-alergia-pochp.pl