Produkt regionalny i ekologiczny – wyznacznik trendów?

Loklane ekologiczne spożywcze produkty regionalne

Pośród masowej, zakrojonej na szeroką skalę produkcji, której jedynym celem jest obecnie zaspokajanie potrzeb współczesnej konsumpcji, znaleźć można również produkty całkowicie przeczące tej tezie. Niewątpliwie na tym polu wyróżniają się produkty regionalne, które oferują z reguły przystępne ceny przy jednocześnie wysokiej jakości.

Obecnie wyroby regionalne zyskują coraz większe rzesze sympatyków, głównie dlatego, że zmienia się mentalność ludzi, którzy są nimi w jakikolwiek sposób zainteresowani. Co ważne, wzrasta także rozpoznawalność tych produktów, gdyż producenci otrzymują wsparcie zarówno ze strony władz samorządowych, jak i państwowych. Pojawiają się także liczne kampanie reklamowe i informacyjne, które mają służyć popularyzacji tychże produktów, a także producentów. Kampanie promocyjne napędzają zarówno rozwój rzemiosła, jak i turystykę regionalną, w szczególności związaną z miejscami produkcji oraz okolicznymi walorami turystycznymi.

Produkty lokalne to takie, z którymi utożsamiać się mogą mieszkańcy poszczególnych regionów, a więc specyficzne dla nich samych. Często dotyczą one codziennego użytku. Są one charakterystyczne dla ściśle określonych miejsc, a ich wytwarzanie odbywa się w ściśle określony sposób. Ich sprzedaż odbywa się w województwie, w którym zostały wytworzone, a także najbliższej okolicy. Produkty regionalne to natomiast takie, które związane są konkretnie z poszczególnymi regionami w sposób dla nich charakterystyczny, jednakże sprzedawane mogą być w dowolnym miejscu.

Produkty ekologiczne są wytwarzane w specjalny sposób, bowiem powstają z płodów ekologicznych na ekologicznych zasadach produkcji. Rozumie się przez to, iż niedopuszczalne jest stosowanie przy ich wytwarzaniu jakichkolwiek środków chemicznych, więc całość produkcji odbywa się na całkowicie naturalnych i neutralnych dla środowiska zasadach.

Coraz częściej spotkać się można z wyrobami opatrzonymi którymś z powyższych haseł. Zabieg ten służy zarówno zwiększeniu atrakcyjności i pozyskaniu klienta, jak i podniesieniu jego wartości. Produkty całkowicie ekologiczne będą z reguły droższe od zwyczajnych, natomiast wyroby lokalne mogą być znacznie tańsze – wynika to przede wszystkim z faktu, że skraca się droga pośredniczenia między producentem a kupującym.

Dla wielu młodych szczególnie atrakcyjne są produkty ekologiczne. U młodego pokolenia silniejsza jest świadomość ekologiczna, co wpływa pozytywnie na odbiór takich produktów przez młodych konsumentów i zwiększa ich popularność. Można zaryzykować też stwierdzenie, że produkty zarówno związane z regionem jak i ścisłym sposobem produkcji zyskują coraz więcej uznania, zarówno w mediach społecznościowych, jak i innych środkach masowego przekazu. Sprzyja to rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości i szeroko rozumianych procesów społecznych, takich jak zaufanie klienta do producenta.