20 strażników rzek rozpoczęło działania na Dolnym Śląsku

Do pierwszego w Polsce szkolenia "Strażników Rzek WWF" zostało zaproszonych 20, wybranych z Dolnego Śląska, przedstawicieli różnych środowisk: urzędników, działaczy społecznych, naukowców, przyrodników, edukatorów i "wodniaków". Podczas szkolenia, które odbyło się 17 listopada we Wrocławiu uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną badając m.in. unikatową przyrodniczo na Dolnym Śląsku Dolinę Bystrzycy....