Ekologia jest rodzaju żeńskiego, czyli ekofeminizm na pomoc matce Ziemi

Ekofeminizm to ruch łączący ekologię z feminizmem, podkreślający kluczową rolę kobiet w ochronie środowiska. Artykuł przedstawia, jak kobiece podejście do ekologii wspiera ochronę przyrody i skuteczne zarządzanie zasobami naturalnymi, nawiązując do historycznych i kulturowych aspektów.