Konferencja „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”

II KKNS „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”.

W dniach 20-21.03.2015 r. odbędzie się we Wrocławiu druga edycja Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej “Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”, tym razem poświęcona zagadnieniu starości w ujęciu interdyscyplinarnym.

Cele konferencji

Celem jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale także integracja środowiska akademickiego.

Do  uczestnictwa w konferencji organizatorzy zapraszają naukowców reprezentujących takie dyscypliny, jak: socjologia, antropologia fizyczna i kulturowa, psychologia, medycyna, demografia, zdrowie publiczne oraz promocja zdrowia, a także praktyków pracujących z osobami starszymi, bądź na rzecz osób starszych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką starzenia.

Nadrzędnym  celem  konferencji  będzie nie tylko poznanie stanu aktualnych badań na temat starości, prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, ale także próba wypracowania strategii przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym, psychologicznym i zdrowotnym z nią związanych, zarówno na poziomie mikro-, jak i makrostrukturalnym.

Informacje szczegółowe

Organizatorzy:

  • Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Zakład Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Polskie Towarzystwo Antropologiczne
  • Zakład Antropologii, Instytut Biologii, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia
  • SKN Antropologów “JUVENIS”

Termin konferencji: 20-21.03.2015r.
Miejsce konferencji: Wrocław

Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można na stronie:
http://www.skn-promocjizdrowia.eu/konf-promocjizdrowia2.htm