Konferencja – dostępność stron internetowych dla osób niepełnosprawnych

Konferencja o dostępności stron www dla niepełnosprawnych

W czwartek 18 grudnia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja „Polska Akademia Dostępności: wiedza, narzędzia, rozwiązania”, zorganizowana przez Fundację Widzialni w ramach innowacyjnego projektu Polska Akademia Dostępności dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Podczas wydarzenia zaprezentowano rozwiązania na trwałe zwiększające dostępność stron internetowych dla osób niepełnosprawnych.

Badania dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych

W ramach Polskiej Akademii Dostępności przeprowadzono największe jak do tej pory badania dostępności stron www podmiotów publicznych i oczekiwań ich twórców. Badania wykazały brak wiedzy w jaki sposób dostosować serwisy publiczne aby spełniały standard dostępności (WCAG) i były powszechnie dostępne dla użytkowników niezależnie od ich niepełnosprawności, wieku, używanego sprzętu i oprogramowania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom realizatorzy projektu przygotowali gotowe rozwiązania, narzędzia i bazę wiedzy. Przygotowano 180 wzorców www wraz z systemami zarządzania treścią zgodnych ze standardem w taki sposób aby każda zainteresowana instytucja, podmiot prywatny i osoba fizyczna mogły je pobrać za darmo, zainstalować i uruchomić na własnym serwerze. Przygotowano również specjalną platformę e-learningową na której znajduje się zestaw kursów dla początkujących i zaawansowanych twórców stron i redaktorów treści. Opracowano portal informacyjny prezentujący zagadnienia dostępności www, forum dyskusyjne, zbiór narzędzi wraz z opisami ułatwiającymi tworzenie serwisów internetowych dostępnych dla wszystkich użytkowników.

Nagrody i wyróżnienia

Podczas konferencji wyróżniono i nagrodzono projekty, które najskuteczniej łamią bariery w dostępie do informacji publicznej. Laureatem pierwszej edycji konkursu „The best of accessibility project” został projekt Ninateka realizowany przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Wyróżnienia otrzymały projekty:  Koalicja „Dojrz@łość w sieci”, Dostępne strony, Polska Cyfrowa Równych Szans, internetowy przewodnik turystyczny Zerobarier.pl.

Panel dyskusyjny

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny, którego tematem była ”Dostępność do zasobów internetowych kluczem do budowania społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy”.

W panelu udział wzięli:

  1. Włodzimierz Marciński – Lider Cyfryzacji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  2. Michał Jaworski – Dyrektor ds. Strategii Technologicznej Microsoft
  3. Anna Demus – Doradca Ekonomiczny Departamentu Administracji Najwyższej Izby Kontroli
  4. Jowanka Jakubek-Lalik – Pracownik Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  5. Wojciech Kulesza – Prezes Fundacji Widzialni

Panel dyskusyjny na konferencji

Michał Jaworski z Microsoft powiedział, że rozwiązania wspierające dostępność powinny być łatwe, proste i powszechne.

Nie zależy nam na tym, żeby to było coś punktowego. Zależy nam na tym, żeby trafiło jak najszerzej i wszędzie. Do firm, do urzędów, do organizacji, wszędzie tam, gdzie wykorzystywana jest technika cyfrowa.

Włodzimierz Marciński z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zwrócił uwagę jak ważna jest rola w uświadamianiu nie tylko redaktorów i administratorów stron www z zakresu dostępności zasobów internetowych zgodnie ze standardem WCAG 2.0, ale również polityków i zwierzchników administracji państwowej.

Dzielenie się doświadczeniami i pokazywanie tego co zostało zrobione jest bardzo ważne i owocuje. Państwa rola jest znaczna (…)To, co zrobiliście poradniki, szablony pójdą w świat. Będziemy dalej promować rozwiązania w administracji tak szeroko, jak to tylko możliwe (…) Jest sporo konkretnych rozwiązań na rynku i powinniśmy wszyscy bardzo głośno na ten temat mówić. Polityków trzeba uświadamiać, że to jest istotne i ważne.

Uwarunkowania prawne

Polskie prawo zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne (rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności) do dostosowania swoich serwisów www dla potrzeb osób niepełnosprawnych i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. Dostosowanie to powinno być zgodne z międzynarodowym standardem WCAG. Ustawodawca wyznaczył podmiotom publicznym czas na realizację zapisów rozporządzenia do maja 2015r. Z badań Fundacji Widzialni wynika, że niecałe 2% stron www jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.