Eko Żywność w regionie Doliny Strugu

Eko Żywność

Dolina Strugu jest jednym z mikroregionów Polski, w których produkuje się eko żywność. Czyste powietrze, żyzna gleba i sprzyjający mikroklimat tworzą idealne warunki do upraw. Dodatkowo produkcja ekologicznych warzyw, owoców i innych produktów spożywczych jest wspierana przez różne instytucje. Jakie wydarzenia zorganizowano dla lokalnych eko producentów i rolników w listopadzie?

Wieloaspektowy Program Rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu – konferencja

8 listopada 2016 r. w Chmielniku odbyła się konferencja podsumowująca działania prowadzone w ramach projektu „Wieloaspektowy Program Rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu”. W tym dniu w Chmielniku otwarto również Szkołę Liderów w Chmielniku, którą stworzono jako w ramach współpracy polsko-szwajcarskiej. Podczas konferencji przedstawiono rezultaty programu, a za najważniejszy z nich uznano zmniejszenie różnic pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi.

Kierownik projektu, Przemysław Grzebyk, podkreślił, że dzięki programowi i współpracy ze Szwajcarią doposażono podmioty: produkujące pieczywo, zajmujące się przetwórstwem warzyw i owoców, wytwarzaniem miodu oraz innych artykułów ekologicznych w regionie. Dodatkowo wsparcie objęło rozbudowę gospodarstw agroturystycznych i stworzenie magazynu-przechowalni. Konferencję, w której udział wzięło 150 osób, zakończyło wręczenie nagród dla uczestników konkurów, organizowanych w ramach projektu.

Konferencja „Uprawa roślin sadowniczych metodami ekologicznymi”

22 listopada 2016 r. w Boguchwale odbyła się konferencja „Uprawa roślin sadowniczych metodami ekologicznymi”. Jej organizatorem był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Spotkanie przyciągnęło głównie ponad 100 osób, z których najliczniejszą grupę stanowili rolnicy prowadzący ekologiczne plantacje roślin jagodowych i doradcy rolno-środowiskowi.

W ramach konferencji omawiano najważniejsze czynniki sprawiające, iż produkcję rolną można uznać za ekologiczną. Dr Beata Studzińska podkreślała,  że uprawa ekologiczna jest związana z trudnościami, wynikającymi z niemożności stosowania wielu nawozów i środków ochrony roślin. Powoduje to wyższe zagrożenie upraw atakiem szkodników oraz chorób. Dodatkowo utrudnione jest regulowanie pH gleby i jej użyźnianie. Agnieszka Faron-Szpilkowska z Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej przestawiła natomiast mniej popularne rośliny, których uprawa ekologiczna jest możliwa. Dr Maria Buczek wskazała następnie na konieczność wykorzystywania jedynie zdrowego materiału rozmnożeniowego, a Mariola Kurzępa-Międlar przybliżyła, w jaki sposób otrzymać certyfikację rolnictwa ekologicznego. 

Ekogala i Regionalia

23 listopada w Tyczynie odbyło się kolejne spotkanie producentów i przetwórców z Doliny Strugu oraz lokalnych przedstawicieli klastra turystycznego. Tematem wydarzenia był udział przedstawicieli regionu w imprezach, których celem jest promocja produktów ekologicznych i tradycyjnych. Na spotkaniu omówiono również potrzebę publikacji w formie książki lokalnych przepisów kulinarnych oraz dyskutowano o projekcie tworzenia mapy Doliny Strugu.

W czasie spotkania do lokalnych producentów skierowano szczególne zaproszenie na Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych EKOGALA w Centrum Wystawienniczo–Kongresowym Jasionka, na których swoje produkty mogą licznie prezentować wystawcy z Doliny Strugu. Targi odbędą się w dniach 9-10 grudnia 2016 r. Tydzień później, 17 grudnia 2016 r., odbędą się natomiast Podkarpackie Regionalia, na których również mogą promować się lokalni producenci i przetwórcy. Zapraszamy po więcej informacji na stronę http://www.portal.strug.net/