Walka z zanieczyszczeniem środowiska

Iso 14001

Stwierdzenie, że ziemia jest zagrożona przez działalność człowieka, nikogo już chyba nie dziwi. Coraz częściej mówi się o odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Myśląc o działaniach ograniczających zanieczyszczenie naszej planety trzeba pamiętać nie tylko życiu codziennym pojedynczych osób, ale przede wszystkim o dużych przedsiębiorstwach.

Jakie są źródła zanieczyszczeń?

Zanieczyszczenia środowiska możemy podzielić na 3 grupy: zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wody oraz zanieczyszczenia gleby. Do naszej atmosfery dostają się szkodliwe gazy np. związki siarki i węgla, lotne związki organiczne oraz pyły. Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są przemysł energetyczny oraz transportowy.

Ogromnym problemem są również ścieki, które niekorzystnie wpływają na stan wód. Tutaj głównymi winowajcami są pestycydy i nawozy sztuczne, a także transport i odpady zarówno komunalne jak i przemysłowe.

Gleba jest zanieczyszczona przez stałe i ciekłe odpady przemysłowe i komunalne, gazy wydechowe oraz nawozy i środki ochrony roślin. Niekorzystnie na stan ziemi wpływają także różne mikroorganizmy, które występują w zwiększonych ilościach. Za większość  z tych zanieczyszczeń odpowiedzialny jest przemysł chemiczny, petrochemiczny, cementownie, huty oraz elektrownie.

Przemysł liczy się ze środowiskiem

Obecnie coraz więcej firm wprowadza takie zmiany w procesie produkcji, aby zminimalizować niekorzystny wpływ na środowisko. Dzieje się tak dzięki powstawaniu przepisów dotyczących regulujących np. maksymalną emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Zakłady, które uwalniają zbyt wiele zanieczyszczeń są zmuszone do płacenia wysokich kar. Dodatkowo wiele przedsiębiorstw zaczyna stosować certyfikację ISO 14001. Norma ta opisuje najważniejsze wymagania dotyczące identyfikacji, nadzorowania i zarządzania aspektami środowiskowymi. Certyfikacja ISO 14001 może być przeprowadzona w dowolnej organizacji. Nowe zasady trzeba wprowadzać zgodnie z cyklem „Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj”.