III Targi Budownictwa Energooszczędnego i Ekologicznego

W dniach 8 i 9 listopada 2013 przy wrocławskiej Hali Stulecia we Wrocławskim Centrum Kongresowym będą miały miejsce III Międzynarodowe Targi Budownictwa Energooszczędnego i Ekologicznego BUD-ECO 2013. Podczas targów odbędzie się druga edycja konferencji pod nazwą Dolnośląski Dom Energooszczędny i Odnawialne Źródła Energii. Podczas tych wydarzeń reprezentanci branży budownictwa ekologicznego będą mieli okazję spotkać się, rozmawiać, dyskutować i dzielić swoją wiedzą oraz doświadczeniem. 

Obie imprezy odbywają się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Rafała Jurkowlańca.

BUD-ECO 2013

Targi BUD-ECO 2013 stanowią już trzecią odsłonę międzynarodowej imprezy dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Na targi zostali zaproszeni producenci i dystrybutorzy domów energooszczędnych, pasywnych i inteligentnych oraz urządzeń energooszczędnych: instalacji grzewczych, kolektorów słonecznych, systemów izolacyjnych, wentylatorów, rekuperatorów, energooszczędnych okien i drzwi oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Przedstawiane rozwiązania technologiczne mogą znaleźć zastosowanie zarówno w przemyśle, biurach, jak i w gospodarstwach domowych, wykorzystuje się je w ogrzewaniu, chłodzeniu, wentylacji, produkcji ciepłej wody użytkowej i energii elektrycznej. Targi BUD-ECO są szansą promocji produktów i usług z zakresu budownictwa energooszczędnego na rozległym, chłonnym i przyszłościowym potencjalnym rynku, jakim jest Dolny Śląsk i Polska Zachodnia.

II KONFERENCJA DDE i OZE

II Konferencja DOLNOŚLĄSKI DOM ENERGOOSZCZĘDNY i ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGIIZe względu na założone przed organizatorów cele do udziału w konferencji DDE i OZE zaproszeni zostali reprezentanci środowisk naukowych oraz przedstawiciele firm, instytucji i organizacji działających w branży budownictwa ekologicznego i energooszczędnego. Zadaniem konferencji jest m.in. stworzenie platformy wymiany wiedzy oraz doświadczenia pomiędzy uczelniami i poszczególnymi wydziałami z Dolnego Śląska a inicjatywami biznesowymi skupionymi wokół zagadnień budownictwa energooszczędnego, niskoenergetycznego i ekologicznego.

„Planując połączenie II Konferencji DDE i OZE z Targami Bud-Eco 2013, mieliśmy na celu umożliwienie kontaktu między reprezentantami różnych dyscyplin nauki i biznesem, by w ten sposób odpowiedzieć na rzeczywiste zapotrzebowanie rynku budownictwa energooszczędnego. Naszym celem było również stworzenie miejsca, w którym eksperci mogliby wymieniać się wiedzą w obrębie sektora odnawialnych źródeł energii oraz podyskutować na tematy trendów, problemów prawnych i rozwoju.” ― mówi przedstawiciel organizatora imprezy Agencji Reklamowej Wigor.

Konferencja umożliwia nawiązanie współpracy między firmami oraz młodymi, kreatywnymi (młodzi doktorzy, doktoranci i absolwenci) i doświadczonymi umysłami (doktorzy, habilitowani i profesorowie). Dzięki tej inicjatywie młodzi energooszczędni poprzez bezpośredni kontakt z reprezentantami firm będą mieli okazję znaleźć staż, miejsce pracy lub współpracę podczas realizacji prac doktorskich lub magisterskich. Natomiast przedsiębiorstwo poprzez powierzenie rozwiązania wybranych problemów badawczych doświadczonym pracownikom naukowym może skutecznie i szybko rozwinąć zakres swojej działalności oraz wdrożyć nowe pomysły, patenty i projekty.

Tego rodzaju targi i konferencje wynikają z coraz większego zainteresowania taką tematyką oraz rozwojem nowych technologii umożliwiających wprowadzaniem w życie coraz to bardzie ekologicznych rozwiązań. Poza tym, zgodnie z unijnym prawem, od 2020 r. pasywne będą musiały być wszystkie nowo powstałe budynki. Polska będzie musiała także wspierać inwestycje w renowację już istniejących mieszkań i budynków. Kupujący nowe mieszkania lub domy z rozwiązaniami niskoemisyjnymi będą mogli liczyć na dopłaty do inwestycji i niższe rachunki za prąd. Skorzystają również firmy oferujące domy i mieszkania pasywne.

Druga Konferencja DDE i OZE oraz targi Bud-Eco 2013 stanowią odpowiedź na nadchodzące zmiany i będą prezentować rozmaite style postrzegania energooszczędności, a wymiana doświadczeń ludzi pochodzących z różnych branż i środowisk naukowych z pewnością będzie pomocna w zrozumieniu i zastosowaniu nadchodzących zmian i technologii. 

Honorowy patronat nad II Konferencją Dolnośląski Dom Energooszczędny i Odnawialne Źródła Energii objęli:

 • Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz,
 • Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec,
 • prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego,
 • prof. dr hab. Roman Kołacz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego,
 • prof. dr hab. Marek Bojarski – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski – Rektor Politechniki Wrocławskiej,
 • prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej,
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek – Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła – Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej,
 • dr hab. inż. Jan Danielewicz, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskie,

oraz

 • wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich,
 • Polska Izba Ekologii,
 • Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej,
 • Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska i Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
 • Ogólnokrajowe Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska” SAPE – POLSKA, 
 • Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej imienia Güntera Schlagowskiego Sp. z o.o.,
 • Polska Akademia Nauk –  Komitet  Architektury i Urbanistyki.

Zielony Szlak jako partron medialny obu eko wydarzeń serdecznie zaprasza do wzięcia udziału! Szczególnie zachęcamy wszystkich tych, którym leży na sercu otoczenie, w jakim mieszkamy oraz żyjemy, a także osoby pragnące się dowiedzieć w jaki sposób nasze mieszkania i domy uczynić bardziej ekologicznymi.

Szczegóły:
http://www.dde.wroc.pl
http://www.wigor-targi.com

Miejsce:
Wrocławskie Centrum Kongresowe
Kompleks Hali Stulecia
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław

Data:
8-9 listopada 2013

Organizator:
Agencja Reklamowa Wigor
53-660 Wrocław
ul. Sokolnicza 34-38
tel./faks: +48 71 359 62 71
office@wigor-targi.com