Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu

dni elektrorecyklingu

Rusza kolejna, V edycja Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu. Celem Akcji, jest przekonanie wrocławian do prowadzenia selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Niestety wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę ze szkodliwości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – jeśli trafi on na wysypisko lub, co gorsze, do lasu. W elektrośmieciach znajdują się liczne toksyczne substancje (np. rtęć, kadm, nikiel, ołów), które zagrażają zdrowiu, a nawet życiu ludzi, zwierząt, mogą powodować zmiany klimatu lub powiększanie się dziury ozonowej (izopentan, cyklopentan, freon). Wiele z surowców jest jednak cennym surowcem wtórnym. Akcja ma także sprzyjać wypełnieniu zobowiązań Unii Europejskiej w tym zakresie.

Coroczne działania realizowane w ramach programu są entuzjastycznie przyjmowane przez mieszkańców (najszerszą grupą uczestników była młodzież szkolna – w zorganizowanych konkursach udział wzięła co trzecia placówka). W ramach organizowanych już po raz piąty Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu realizowany będzie konkurs dla szkół w formie gry miejskiej. Zapraszamy młodzież szkolną w wieku od 11 do 15 lat – uczniów V i VI klasy szkół podstawowych oraz I i II gimnazjum do przejścia trasy gry miejskiej, która będzie dostępna od 10 do 28 października. Dodatkową tegoroczną atrakcją będą warsztaty ekologiczne dla młodzieży organizowane 27 października (czwartek) w godz. 10.00-15.00 w „Centrum Sztuki Wro” przy ul. Widok 7 oraz „Zespole Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” MDK im. Kopernika przy ul. H. Kołłątaja 20. Będą to warsztaty projektowania i produkcji przypinek ekologicznych i magnesów na lodówki z papieru, aluminium i folii czyli materiałów, z których np. zbudowane są opakowania wielomateriałowe i nadające się  pełni do recyklingu oraz zabawa polegająca na projektowaniu własnych toreb ekologicznych. Zespoły, które w tym dniu tj. 27 października wyjdą na trasę gry miejskiej mogą skorzystać z zajęć (w miarę dostępności wolnych miejsc). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dnielektrorecyklingu.pl

W czasie trwania Akcji, w autobusach i tramwajach mieszkańcy będą mogli obejrzeć także spot edukacyjny, który uczy w jaki sposób można się pozbyć odpadów w sposób łatwy i ekologiczny.

W trakcie trwania Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu mieszkańcy miasta mogą zgłaszać  zużyty sprzęt elektryczny do odbioru (bezpłatna usługa „elektrośmieciarki”, szczegóły na www.elektrośmieciarka.pl). Akcję zakończy uroczyste podsumowanie wyników w dniu 24 listopada.

Organizatorem Akcji jest firma Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Urząd Miasta Wrocławia, Zespół Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży MDK Kopernik. Honorowy Patronat nad Akcją Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu objął już tradycyjnie Prezydent Wrocławia, Pan Rafał Dutkiewicz.