Jak walczyć z insektami w rzepaku?

Metody walki z insektami w rzepaku

Rzepak jest jedną z najczęściej uprawianych roślin w Polsce. Wymaga on stosowania odpowiednich środków ochrony, aby dał wysokie plony. Dotyczy to także zagrożenia ze strony insektów. Jak skutecznie walczyć ze szkodnikami w rzepaku?

Kapusta rzepak, określana także jako rzepak, jest rośliną uprawną posiadającą bardzo szerokie zastosowanie. Jest zaliczana do kategorii oleistych i używana do wytwarzania olejów jadalnych. Także stosowana jest jako roślina pastewna przeznaczona do produkcji paszy dla zwierząt. Ponadto, rzepak znalazł zastosowanie w przemyśle. Z oleju rzepakowego produkuje się między innymi paliwo biodiesel.

Jakie szkodniki zagrażają uprawom rzepaku?

Rzepak jest rośliną wymagającą odpowiednich warunków do wzrostu. W tym celu konieczne jest także stosowanie właściwych środków zabezpieczających go przed zagrożeniami.

Poważnym problemem dla upraw rzepaku są insekty, a dokładnie są to słodyszek rzepakowy, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, podobniki, śmietki kapuściane, mączliki oraz innego rodzaju owady ssące i gryzące.

Szkodniki te mogą wywołać znaczne straty w uprawach, co przekłada się na zmniejszenie wysokości plonów oraz zysków dla rolnika.

Jak zwalczać insekty w rzepaku?

Aby skutecznie walczyć ze szkodnikami rzepaku, stosowane są odpowiednie środki chemiczne – insektycydy. Mają one na celu zlikwidowanie insektów. W ten sposób chronią one plon przed degradacją, a rolnika przed stratami.

Środki tego typu można podzielić na różne kategorie, w tym między innymi na te kontaktowe, żołądkowe oraz oddechowe. Na roślinie działają one powierzchniowo, czyli osadzają się na niej i likwidują owady, które na niej bytują. Aktualnie w sprzedaży znajdują się różne insektycydy. Ich produkcją zajmuje się między innymi Syngenta, która dostarcza pełną gamę środków ochrony roślin.

Dla uzyskania optymalnych efektów w zwalczaniu szkodników rzepaku konieczne jest wybranie właściwego, celowanego środka, a także zastosowanie go zgodnie z zaleceniami producenta. Niewłaściwe zastosowanie insektycydów może spowodować zniszczenie upraw, a także zagrożenie dla środowiska naturalnego.