EkoWalentynki – zbiórka zużytych baterii

EkoWalentynki - zbiórka zużytych baterii
Ponad 100 miejscowości w Polsce zgłosiło swój udział w tegorocznych EkoWalentynkach. 


W Dzień Zakochanych – 14 lutego odbędzie się wielki finał akcji, w ramach której wszyscy zbieracze zużytych bateryjek otrzymają czerwone lizaki w kształcie serca.

W 2014 roku w Polsce wprowadzono na rynek ok. 400 mln sztuk baterii – czyli ok. 11 tys. ton. Zużyte baterie z uwagi na swój skład chemiczny, m.in. zawartość metali ciężkich (ołów, rtęć) mogą być odpadami niebezpiecznymi. Zużyte baterie powinny być zatem segregowane i utylizowane w specjalnych instalacjach. Zgodnie z prawem krajowym i Unii Europejskiej Polska miała obowiązek zebrać selektywnie w 2014 roku 35% baterii z rynku (ok. 3800 ton)!  W roku 2015 wzrasta poziom obowiązkowej selektywnej zbiórki zużytych baterii do 40%. Szacujemy, że trzeba będzie zebrać 4500 ton baterii. Każda zużyta bateria powinna trafić do specjalnego pojemnika na baterie, a nie do zwykłego kosza na odpady!

Tak jak w poprzednich już trzech edycjach akcji partnerami EkoWalentynek są: Remondis Electrorecycling i Europejska Platforma Recyklingu. Akcję zainicjował i organizuje w Polsce ekolog Dominik Dobrowolski. Szczegóły EkoWalentynek i wykaz lokalnych koordynatorów na stronie: cycling-recycling.eu.