Stosujesz leki uspokajające? Uważaj na interakcje

Leki uspokajające wymieszane z innymi środkami na dłoni przygotowane do zażycia

W dobie rosnącego tempa życia, zalewu informacyjnego i coraz częstszych wyzwań, z jakimi mierzy się współczesne społeczeństwo, wiele osób sięga po leki uspokajające, aby złagodzić objawy stresu, lęku czy problemów ze snem. Te medykamenty, choć skuteczne i często niezbędne w terapii, kryją w sobie również potencjalne niebezpieczeństwa, zwłaszcza kiedy łączy się je z innymi substancjami, takimi jak inne farmaceutyki lub alkohol.

Celem tego artykułu jest przybliżenie czytelnikom skutków, jakie mogą przynieść interakcje między lekami na uspokojenie a innymi medykamentami oraz alkoholem. Takie interakcje należą do jednych z najbardziej znanych i jednocześnie niebezpiecznych połączeń, jakie można spotkać w praktyce medycznej i codziennym życiu. Rozważamy, które leki uspokajające należą do obecnie najbardziej popularnych na rynku, dlaczego mieszanie tych substancji jest tak ryzykowne, jakie konkretnie zagrożenia niosą dla zdrowia i życia, a także w jaki sposób można uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Wierzymy, że podnosząc świadomość na temat interakcji między lekami oraz alkoholem, możemy lepiej zabezpieczyć siebie i innych przed ich skutkami, zachowując przy tym korzyści płynące z odpowiedniego i kontrolowanego stosowania preparatów na uspokojenie.

Kiedy stosuje się leki uspokajające?

Środki uspokajające stosuje się powszechnie w leczeniu stanów niepokoju, lęku oraz napięcia nerwowego. Działają wyciszająco, rozluźniająco, łagodzą negatywne emocje, mogą również działać nasennie. Jednak ze względu na działania niepożądane oraz możliwość interakcji między leami ich stosowanie powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością i najlepiej pod stałym dozorem lekarza.

Jako najważniejsze leki o działaniu uspokajającym możemy wymienić: benzodiazepiny, barbiturany oraz hydroksyzyna. Środki uspokajające można kupić również bez recepty, jednak należą do nich zwykle preparaty ziołowe.

Najczęściej stosowane silne leki uspokajając, czyli benzodiazepiny oraz barbiturany

Do najczęściej stosowanych leków o działaniu uspokajającym z grupy pochodnych benzodiazepiny zalicza się: diazepam (Relanium), chlordiazepoksyd (Elenium), oksazepam (Oksazepam TZF), bromazepam (Lexotan), lorazepam (Lorafen) oraz alprazolam (Alprox, Xanax). Wykazują one także działanie przeciwlękowe, miorelaksacyjne oraz przeciwdrgawkowe.

Interakcje między lekami uspokajającymi a innymi środkami farmaceutycznymi mogą zagrażać zdrowiu bądź nawer życiu

Szereg leków może hamować metabolizm benzodiazepin, prowadząc do nasilenia ich działania oraz toksyczności. Należą do nich doustne środki antykoncepcyjne oraz antagoniści receptora histaminowego H2 (cymetydyna). Z kolei fenytoina oraz ryfampicyna mogą przyspieszać metabolizm benzodiazepin, osłabiając ich działanie.

Fenobarbital, będący przedstawicielem barbituranów, należy do induktorów enzymów wątrobowych. Powoduje obniżenie stężenia w osoczu i skuteczności działania innych leków przeciwpadaczkowych (np. lamotryginy, tiagabiny, kwasu walproinowego), doustnych leków przeciwzakrzepowych (acenokumarolu, warfaryny), przeciwarytmicznych (diltiazemu, werapamilu) oraz antykoncepcyjnych. Fenobarbital (w postaci soli sodowej) jest bardzo często stosowany w postaci mieszanek uspokajająco-nasercowych, zawierających nalewki z kwiatostanu głogu, konwalii majowej, miłka wiosennego oraz kozłka lekarskiego.

Kolejny popularny silny lek uspokajający to hydroksyzyna

Hydroksyzyna dostępna jest w postaci tabletek powlekanych (Hydroxyzinum Polfarmex), syropów (Atarax) oraz roztworów do wstrzykiwań (Hydroxyzinum Teva). Stosowana jest jako lek o działaniu uspokajającym i przeciwlękowym, ale występują niekiedy interakcje tego leku z innymi farmaceutykami. Hydroksyzyna nasila działanie:

 • depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) leków przeciwbólowych, barbituranów,
 • przeciwzakrzepowe doustnych antykoagulantów,
 • antycholinergiczne leków przeciwhistaminowych, przeciwdepresyjnych i neuroleptyków,
 • kardiotoksyczne leków przeciwdepresyjnych z grupy TLPD.

Hydroksyzyna może osłabiać działanie inhibitorów cholinoesterazy (np. donepezilu), leków adrenergicznych, fenytoiny oraz betahistyny.

Nie zaleca się równoległego stosowania hydroksyzyny z inhibitorami MAO (np. moklobemidem).

Ziołowe leki o działaniu uspokajającym

Ziołowe leki uspokajające dostępne bez recepty zwykle tworzy się na bazie wyciągów z:

 • ziela melisy lekarskiej,
 • korzenia kozłka lekarskiego,
 • szyszek chmielu zwyczajnego,
 • ziela męczennicy cielistej,
 • ziela serdecznika.

Ziołowe preparaty uspokajające stosuje się w postaci tabletek, kapsułek, pastylek do ssania, syropów, płynów oraz ziół do zaparzania. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku używania preparatów zawierających kozłek lekarski. Może on zwiększać ryzyko działań niepożądanych leków przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych, przeciwbólowych, miejscowo znieczulających oraz innych o działaniu uspokajającym i przeciwlękowym.

Interakcje leków z alkoholem

Najważniejsza klinicznie interakcja występuje między środkami uspokajającymi i alkoholem. Należy bezwzględnie unikać spożywania alkoholu w trakcie terapii środkami uspokajającymi, między innymi ze względu na ryzyko nasilenia depresyjnego działania na ośrodkowy system nerwowy (OUN).

Interakcje leków z alkoholem, a szczególnie środków uspokajających należą do szczególnie niebezpiecznych

Interakcje między lekami uspokajającymi a alkoholem należą do szczególnie niebezpiecznych i szeroko rozpoznana ze względu na ich synergiczne działanie na centralny system nerwowy (CNS). Alkohol i leki uspokajające, takie jak benzodiazepiny, działają poprzez wzmocnienie działania neurotransmitera GABA (kwasu gamma-aminomasłowego), który ma działanie hamujące na centralny system nerwowy. Oznacza to, że obie substancje wspólnie zwiększają hamujący efekt na CNS, prowadząc do głębokiego uspokojenia, senności, a nawet do potencjalnie niebezpiecznego spowolnienia funkcji życiowych, takich jak oddychanie i tętno.

Dlaczego interakcje leków z alkoholem należą do szczególnie niebezpiecznych?

 • Kombinacja alkoholu i środków uspokajających może prowadzić do znacznego osłabienia koordynacji motorycznej, zdolności oceny sytuacji i reakcji, co sprawia, że prowadzenie pojazdów czy obsługa maszyn staje się niebezpieczna. Ryzyko wypadków w takich warunkach znacznie wzrasta.
 • Zarówno alkohol, jak i środki farmaceutyczne mogą powodować spowolnienie oddychania. Wspólne działanie tych substancji może prowadzić do niebezpiecznego poziomu depresji oddechowej, gdzie ciało nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu, co w skrajnych przypadkach może okazać się śmiertelne.
 • Połączenie alkoholu z środkami uspokajającymi znacznie zwiększa ryzyko przypadkowego lub celowego przedawkowania, ponieważ efekty obu substancji mogą się kumulować, prowadząc do silniejszego niż oczekiwano działania.
 • Długotrwałe łączenie alkoholu z lekami może również negatywnie wpłynąć na zdrowie psychiczne, zwiększając ryzyko depresji, lęku oraz uzależnienia od obu substancji.

Jak unikać ryzyka wynikające z interakcjami leków uspokajających z alkoholem i innymi medykamentami?

 • Zdobądź wiedzę na temat potencjalnych interakcji między lekami, które przyjmujesz, a innymi substancjami. Ulotki informacyjne dołączane do leków, rozmowy z lekarzem lub farmaceutą mogą być tu bardzo pomocne.
 • Zawsze informuj lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, suplementach, a także o spożywaniu alkoholu. Dokładna wiedza na temat Twojego stanu zdrowia i przyjmowanych substancji pozwoli lekarzowi dostosować terapię tak, aby zminimalizować ryzyko interakcji.
 • Nigdy nie zmieniaj dawki ani schematu przyjmowania leków bez konsultacji z lekarzem. Dostosowania terapii powinny być zawsze przeprowadzane pod nadzorem specjalisty.
 • Podczas terapii najlepiej jest całkowicie wyeliminować alkohol z diety, aby uniknąć ryzyka poważnych interakcji.
 • Zawsze informuj lekarza o terapii środkami uspokajającymi, gdy przepisywany jest Ci nowy lek. Dotyczy to również wizyt u dentysty czy innych specjalistów.
 • Regularnie monitoruj reakcję swojego ciała na leczenie. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, takich jak nadmierne osłabienie, trudności z oddychaniem czy zmiany w zachowaniu, niezwłocznie zgłoś to lekarzowi.
 • Zmiany w diecie, aktywności fizycznej czy nawykach mogą wpłynąć na metabolizm leków. Konsultacja z lekarzem pomoże dostosować terapię do nowych warunków życia.
 • Rozważ inne metody radzenia sobie ze stresem i lękiem, takie jak terapia behawioralna, medytacja czy regularna aktywność fizyczna, które mogą okazać się pomocne w redukcji potrzeby stosowania farmaceutyków.

Pamiętaj o zachowaniu środków bezpieczeństwa

Wiedza na temat potencjalnych interakcji między lekami o działaniu uspokajającym a innymi substancjami, w tym alkoholem, należy do podstaw zapewnienia sobie bezpieczeństwa, jeśli korzystasz z takiej formy terapii. Jak pokazaliśmy, mieszanie środków uspokajających nie tylko z alkoholem, ale również z innymi farmaceutykami, może prowadzić do poważnych, a nawet zagrażających życiu stanów zdrowia. Niebezpieczeństwo tkwi nie tylko w nadmiernym osłabieniu, depresji oddechowej czy obniżeniu zdolności motorycznych, ale także w możliwości wystąpienia długoterminowych konsekwencji zdrowotnych wynikających z takich interakcji. Dlatego – jeśli jesteś osobą zażywającą tego rodzaju środki – przestrzegaj zasad ostrożności, unikaj niebezpiecznych kombinacji substancji oraz na bieżąco informuj o wszelkich zmianach w przyjmowanych lekach lub stylu życia swojego lekarza.