Współczesne Kierunki Działań Prozdrowotnych | konferencja

Współczesne kierunki działań prozdrowotnych

Ciągle w biegu, pęd do sukcesu, mało snu, przemęczenie – śmiało można powiedzieć, że stanowią swego rodzaju przypadłości naszej cywilizacji. Jednak wydaje się, że współcześnie ludzie zorientowali się, że obecny tryb życia nie sprzyja zdrowiu i powoduje szereg problemów zdrowotnych, a często także psychologicznych. Dlatego coraz częściej spotyka się nawoływania do zdrowego trybu życia oraz zdrowego odżywiania. Spotkać można coraz więcej sklepów oferujących zdrową żywność, ale także inicjatyw społecznych i instytucjonalnych mówiących o tym jak żyć… zdrowo. 

Inicjatywa prozdrowotna wyższych uczelni

wyższa szkoła infrastruktury i zarządzaniaJedną z takich inicjatyw stanowi zaplanowany przez Rektora Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie razem z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu cykl konferencji naukowych pod tytułem Współczesne Kierunki Działań Prozdrowotnych.

Cele konfefencji

Konferencje mają na celu edukację oraz rozpowszechnianie wiedzy z obszaru nauk o zdrowiu, ale także wymianę doświadczeń pomiędzy reprezentantami instytucji edukacyjnych i specjalistycznych znajdujących się i działających na terenie naszego kraju. Twórcy tej inicjatywy są przekonani, że funkcjonowanie takiej interdyscyplinarnej przestrzeni wymiany myśli i poglądów będzie mieć niezwykle pozytywny wpływ na promocję zdrowego trybu życia wśród polskiego społeczeństwa. Problematykę poszczególnych konferencji będzie także pogłębiania poprzez organizację licznych warsztatów dotyczacych tematów poszczególnych konfernecji.

Pierwsza konferencja   

Cykl otworzy konferencja pt.: „Promocja zdrowia w procesie kształcenia młodzieży”, która odbędzie się dnia 11.10.2013r. Spotkanie ma służyć refleksji, wymianie poglądów i doświadczeń, a przede wszystkim stanowić wprowadzenie do kolejnych etapów cyklu. W trakcie konferencji istotnym zagadnieniem będzie aktualny stan wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej wśród młodzieży. Przedstawiona zostanie rola instytucji edukacyjnych w kształtowaniu postaw promujących zasady racjonalnego odżywiania oraz aktywnego trybu życia. Analizie zostanie poddany poziom edukacji zdrowotnej wśród młodzieży oraz aspekty mające na niego szczególny wpływ.

Kolejne spotkania

Kolejne trzy konferencje będą odbywać się cyklicznie co dwa miesiące.

  • „Znaczenie racjonalnego żywienia w edukacji zdrowotnej” (14.02.2014r.) będzie przedstawiać konieczność kształtowania racjonalnych nawyków żywieniowych, podnoszenia poziomu wiedzy oraz jej wpływu na dokonywanie indywidualnych wyborów żywieniowych.
  • „Rola aktywności ruchowej w edukacji zdrowotnej” (11.04.2014r.) ma umożliwić wymianę doświadczeń i wiedzy na temat szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Przedstawiciele nauki oraz praktycy będą mieli możliwość skonfrontowania swoich poglądów odnośnie promocji zdrowego stylu życia w kontekście aktywności turystycznej, rekreacyjnej i sportowej.
  • „Edukacja zdrowotna w kontekście higieny człowieka i ochrony środowiska” (13.06.2014r.), której celem będzie zademonstrowanie korelacji pomiędzy osiągnięciem wysokiego poziomu kultury zdrowotnej, a poziomem wiedzy z zakresu higieny człowieka i ochrony środowiska.    

Jako patron medialny tej prozdrowotnej, a więc zgodnej z duchem Zielonego Szlaku inicjatywy, serdecznie zapraszamy na opisane wyżej wydarzenia.

Uczestnictwo w konferencjach jest bezpłatne!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z Sekretariatem konferencji: nauka@wsiiz.pl.

Sekretariat konferencji
tel.: +48 22 856 70 77
fax: +48 22 646 34 18
e-mail: nauka@wsiiz.pl
PL 02-593 Warszawa
ul. Rostafińskich 4
www.wsiiz.pl