Regulamin konkursów

I. Warunki Ogólne Organizatorem konkursu jest MP Group Ewa Zawidzka z siedzibą przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26/8, 50-306 Wrocław o numerze Regon: 022133623 i numerze NIP: 8981895933. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia zamieszkująca na terenie państwa polskiego. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem wyrażenia przez...

Regulamin konkursów

I. Warunki Ogólne Organizatorem konkursu jest MP Group Ewa Zawidzka z siedzibą przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26/8, 50-306 Wrocław o numerze Regon: 022133623 i numerze NIP: 8981895933. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia zamieszkująca na terenie państwa polskiego. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem wyrażenia przez...