Narodowy Dzień Życia

24 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Życia

Święto to zostało uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej w 2004 roku.

W tym roku święto obchodzone jest pod hasłem „Rodzina obywatelska. Rodzina, wspólnota, samorząd”. Celem tegorocznej akcji jest promocja zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej.

Rodzina jest najważniejszą, podstawową grupą społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo. Rodzina jest miejscem, gdzie przygotowuje się dzieci, które w dorosłym życiu będą funkcjonowały w lokalnej wspólnocie.

Tutaj dziecko nabiera pierwszych doświadczeń społecznych, doskonali określone zachowania i normy postępowania. Ważne jest, aby pokolenia współuczestniczyły w życiu obywatelskim.