Jakie zezwolenia trzeba posiadać, aby móc zajmować się utylizacją odpadów?

Przetwarzanie odpadów - jakie formalności należy spełnić?

Przetwarzanie odpadów, a więc także ich utylizacja, wymaga od przedsiębiorcy ogromnej odpowiedzialności. Nie każda firma może ją na siebie przyjąć. Z różnych powodów – braku doświadczenia, sprzętu, odpowiedniej lokalizacji czy pozwoleń. Te ostatnie wydają się jednym z najbardziej istotnych czynników: bez nich dana firma w ogóle nie ma prawa zajmować się przetwarzaniem odpadów.

Zakres przetwarzania odpadów w myśl prawa

Przetwarzanie odpadów wydaje się dziedziną bardzo szeroką i trudną do jednoznacznego zdefiniowania. Pierwsze stwierdzenie jest prawdziwe, ale drugie już niekoniecznie – przetwarzanie odpadów jest bowiem jasno zdefiniowane przez prawa i normy, które są z nim związane. W skład przetwarzania odpadów wchodzą zatem wszelkie czynności związane z recyklingiem oraz unieszkodliwianiem odpadów. Każdy z procesów związanych z odpadami wiąże się z obecnością procesów technologicznych, które mogą zagrażać środowisku – jak zresztą same odpady. Wykorzystywanie ich na skalę przemysłową jest więc niebezpieczne i wymaga odpowiednich zezwoleń, które uprawniają firmy do prowadzenia tego rodzaju działalności. Ich zdobycie nie należy do najłatwiejszych, ale w ten sposób możemy mieć pewność, że profesjonalizm przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem odpadów stoi na wysokim poziomie. Jedną z działających w omawianej branży firm jest PGR Proeko. Zajmuje się niemalże wszelkimi aspektami związanymi z przetwarzaniem odpadów – ich niszczeniem, recyklingiem czy utylizacją.

Typy zezwoleń uprawniających do przetwarzania odpadów

Aby firma mogła zajmować się utylizacją odpadów, musi posiadać zezwolenie na przetwarzanie odpadów, które uzyskuje się po wnikliwej kontroli ze strony organów państwowych. O tego typu zezwolenie nie wnioskuje się, gdy przedsiębiorstwo posiada już pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które zawiera ich zbieranie oraz przetwarzanie. Podobnie nie trzeba występować od dodatkowe zezwolenie, gdy posiadamy pozwolenie zintegrowane. Ma ono znacznie szerszy zakres – zawiera m.in. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenie wodnoprawne na pobór wód. Zastępuje ono w swym kształcie pozwolenie sektorowe i obejmuje pełen zakres oddziaływań na środowisko. Pozwolenie tego rodzaju jest obowiązkowe, gdy przedsiębiorstwo operuje na instalacji lub instalacjach, które w razie awarii bądź wypadku mogą spowodować duże zanieczyszczenie elementów przyrody albo też środowiska jako całości. Instalacje takie muszą oczywiście spełniać wszystkie najnowsze wymagania ochrony środowiska co do zastosowanych technologii, idąc w zgodzie z najnowszymi zdobyczami nauki i techniki.