EkoSeedForum

EKOSEEDFORUM – EUROPEJSKA KONFERENCJA NT. EKOLOGICZNEGO MATERIAŁU SIEWNEGO, EKOLOGICZNEJ HODOWLI ROŚLIN I RÓŻNORODNOŚCI ROŚLIN UPRAWNYCH, POZNAŃ, 20-22 MARCA 2014.

Konferencja na ma celu udzielenie wsparcia dla ekologicznych hodowców roślin i ekologicznych metod hodowli na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, wsparcie możliewości korzystania z ekologicznie rozmnożonego materiału siewnego, zachowanie różnorodności genetycznej jako wspólnego dobra kulturowego w Europie Środkowej i Wschodniej, pomoc dla rozwoju uprawy roślin wolnych od GMO, wymiana doświadczeń, koncentracja na zbożach, roślinach strączkowych i warzywach.

To międzynarodowe spotkanie organizowane jest w Pozaniu przez EkoConnect i kierowane jest do ekologicznych i konwencjonalnych hodowców, osób zajmujących się rozmnażaniem materiału siewnego, organizacji mających na celu zachowanie różnorodności upraw, rolników, ogrodników i innych osób wykorzystujących materiał siewny, organizacji zajmujących się handlem, rolnictwem ekologicznym i nasiennictwem (doradców, naukowców, członków stowarzyszeń, itd.).

EkoSeedForum organizowane jest przez EkoConnect e.V. we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i partnerami:

  • Grupą IFOAM EU (Belgia),
  • ECO-PB (Szwajcaria),
  • Zukunftsstiftung Landwirtschaft (Niemcy),
  • Stowarzyszeniem \”Dla Dawnych Odmian i Ras\” (Polska),
  • Kultursaat e. V. (Niemcy),
  • Stowarzyszeniem Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego (Polska),
  • Bingenheimer Saatgut AG (Niemcy), Fundacją SAVE (Szwajcaria),
  • Agrolink (Bułgaria),
  • Uniwersytetem w Getyndze (Niemcy),
  • Seed Guardians (Slowenia).

EkoSeedForum jest drugim wydarzeniem międzynarodowym organizowanym w Polsce w 2014 r. przez EkoConnect i partnerów. Pierwsze to Organic Marketing Forum w czerwcu w Warszawie.

Miejsce konferencji:

Biocentrum – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań