Konferencja „Racjonalne Żywienie”

Konferencja

Zapraszamy na konferencję poświęconą promocji zdrowia!

Dnia 11 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych w Warszawie odbędzie się konferencja pod nazwą „Racjonalne Żywienie”.

Konferencja kierowana jest do nauczycieli zespołów ds. promocji zdrowia w szkole, pedagogów szkolnych, uczniów szkół.

Podczas wydarzenia rozmieszczone zostaną stoiska ze zdrową żywnością i świeżymi sokami do degustacji.

Celami konferencji są:

 • poszerzenie wiedzy o racjonalnym żywieniu,
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • rozbudzenie zainteresowań własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną.

Adresaci konferencji w szkołach:

Koordynatorzy zespołów ds. promocji zdrowia, koordynatorzy zespołów ds. programów profilaktycznych, nauczyciele, uczniowie.

Program wydarzenia:

 • 9.50- 10.00 – otwarcie konferencji Jolanta Pindelska Mirosław Dzikowicki
 • 10.00- 11.35 – „GMO w rolnictwie i produkcji żywności- szanse i zagrożenia”- dr.Piotr Golba, SGGW w Warszawie,
 • 11.40- 12.45 – „Ekologiczna Żywność”- prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska,
 • SGGW w Warszawie ,
 • 12.45 -14.15 – „Prozdrowotne walory warzyw i owoców”-
 • dr hab. Ewelina Hallmann, SGGW w Warszawie
 • 13.30-13.40 przerwa
 • 14.15 –14.25 zakończenie konferencji, Mirosław Dzikowicki.

Uwaga:

 • udział w konferencji jest bezpłatny
 • liczba miejsc jest ograniczona
 • rejestracja do dnia 08.04.2014r.
 • organizator nie zapewnia noclegu.

Organizatorzy:

 • Zespół Szkół Architektoniczno – Budowlanych i Licealnych w Warszawie
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne Zarząd Główny W Warszawie

Miejsce:

 • Konferencja odbędzie się w ZSABiL w Warszawie ul. Przyrynek 9 sala nr 26 (parter)

Termin:

 • 11.04.14 o godz. 10.00

Zgłoszenia uczestników oraz instytucji należy kierować do: Mirosław Dzikowicki e-mail – mirek221@onet.eu