Trwa nabór do projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”

Park narodowy

O tym, że nauka o przyrodzie jest ciekawsza, gdy teorię można sprawdzić w praktyce przekonają się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich. W ramach projektu edukacji ekologicznej „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” poznają oni przyrodę swojej okolicy oraz odkryją sekrety polskich parków narodowych. W edycji 2014/15 projekt obejmie swoim zasięgiem 140 szkół. Rekrutacja trwa od 1 do 16 grudnia 2014 roku. 

„Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz 1-2 klas gimnazjów z obszarów wiejskich. Jego uczestnicy, po krótkim wprowadzeniu w tematykę projektu, wyjadą na pięciodniowe zajęcia terenowe do wybranego parku narodowego. W ramach tzw. zielonych szkół, młodzież wcieli się w rolę badaczy-odkrywców i pozna walory przyrodnicze swojego regionu. Na zakończenie projektu uczniowie wezmą udział w konkursie międzyszkolnym.

Szkoły do udziału w projekcie są zgłaszane przez gminy. Aby zgłosić chęć udziału, należy wypełnić deklarację w formie elektronicznej, która jest dostępna na stronie www.efrwp.pl, a następnie deklarację (wygenerowaną przez system i podpisaną przez Wójta lub Burmistrza) przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A
00-814 Warszawa
z dopiskiem „Misja Przyroda”.

Zgłoszenia są przyjmowane od 1 do 16 grudnia br. (decyduje data stempla pocztowego). Każda gmina może zgłosić jedną szkołę podstawową i jedno gimnazjum.

– Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” realizujemy już od dwóch lat, jednak w  tym roku, dzięki dofinansowaniu ze środków funduszy EOG, rozszerzamy działania na obszar całej Polski. Dzięki temu będziemy mogli dotrzeć z edukacją ekologiczną do większej liczby uczniów. Chcemy pokazać młodym osobom, że zarówno ochrona, jak i promowanie dziedzictwa przyrodniczego własnej okolicy może stać się dla nich inspiracją do podejmowania własnych inicjatyw w przyszłości –  mówi Marek Zagórski, Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. – Zajęcia prowadzone w atrakcyjnej formie warsztatów i zajęć terenowych z pewnością urozmaicą codzienną naukę przyrody – dodaje.Zajęcia zostaną poprzedzone szkoleniem metodycznym dla nauczycieli-koordynatorów i pracowników dydaktycznych parków narodowych, w ramach którego zapoznają się oni z założeniami projektu oraz materiałami dydaktycznymi, podnosząc również swoje kwalifikacje zawodowe. Zielone szkoły w ramach projektu będą realizowane w okresie:

  • marzec – czerwiec 2015 r. w szkołach podstawowych
  • wrzesień – listopad 2015 r. w gimnazjachUdział uczniów i nauczycieli w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji i projektu można znaleźć na stronie www.efrwp.pl lub uzyskać pod numerem telefonu 22 639 87 63, 22 639 87 64 i adresem mailowym misja@efrwp.pl. Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” jest dofinansowany ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.