Być eko-obywatelem we własnym domu, czyli Ty i Twoje śmieci

Segregacja śmieci i ich przetwarzanie jest strategicznym zadaniem dla naszego społeczeństwa. Pozwala nie tylko zminimalizować nasz negatywny wpływ na środowisko, ale daje nam również możliwość korzystania jak najdłużej z wszelkich dóbr natury. Obecnie szacuje się, że około 80% odpadów pozostaje niewykorzystanych. Stąd nacisk, aby całkowicie przewartościować obecny stan sytuacji i...