Krystian Słowik

Etuzjasta siłowni, medycyny, dietetyki, informatyki.

Od dłuższego czasu gromadzi wiedzę z wyżej wymienionych dziedzin, którą chce podzielić się z każdą zainteresowaną osobą.

Zwolennik spokojnego trybu życia, ciszy oraz książek.

Motto: “Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna”.