Być eko-obywatelem we własnym domu, czyli Ty i Twoje śmieci

Segregacja śmieci i recykling

Segregacja śmieci i ich przetwarzanie jest strategicznym zadaniem dla naszego społeczeństwa. Pozwala nie tylko zminimalizować nasz negatywny wpływ na środowisko, ale daje nam również możliwość korzystania jak najdłużej z wszelkich dóbr natury.

Obecnie szacuje się, że około 80% odpadów pozostaje niewykorzystanych. Stąd nacisk, aby całkowicie przewartościować obecny stan sytuacji i przynajmniej z części naszych śmieci stworzyć prawdziwy rezerwuar materii odzyskiwalnej.

Ludzkość – fabryka śmieci

W ciągu ostatnich 40 lat ilość produkowanych przez nas odpadów wzrosła dwukrotnie, co daje około 460 kg śmieci na jedną osobę wytwarzanych rocznie. Przy obecnym tempie życia szacuje się, że w roku 2020 będzie to około 680 kg, co daje wzrost blisko 50% w 25 lat. Ilość odpadów jest bardzo zróżnicowana w zależności od kraju i społeczeństwa. W Stanach Zjednoczonych liczba ta wynosi około 700 kg śmieci na mieszkańca, natomiast w krajach uboższych to 200 kg na rok.

Dla pobudzenia wyobraźni warto przeanalizować długość życia niektórych przedmiotów codziennego użytku w naturze:

 • Papierowe chusteczki higieniczne – 3 miesiące
 • Gazety – od 3 do 12 miesięcy
 • Zapałki – 6 miesięcy
 • Niedopałek papierosa z filtrem – od roku do 2 lat
 • Guma do żucia – 5 lat
 • Zapalniczka z tworzywa sztucznego – 100 lat
 • Puszki aluminiowe – 200 lat
 • Butelki plastikowe – 500 lat
 • Karty telefoniczne – 1000 lat
 • Szkło – 5000 lat

Segregujmy śmieci

Segregacja pozwala efektywnie walczyć z marnotrawstwem dóbr naturalnych, chroni środowisko, wpływa na oszczędność energii oraz zmniejsza koszty utylizacji odpadków.

Segregacja śmieci - puszki po napojach

Dzięki segregacji produkty mogą zostać przetworzane np.:

 • Z 27 plastikowych butelek można stworzyć polar
 • Z 670 puszek po konserwach wyprodukujemy rower
 • Papier podlega recyklingowi 6 razy
 • Szkło może być przetwarzane w nieskończoność.

Plastikowa butelak - odpad

Zrezygnujmy z plastikowych reklamówek  

Każdego roku na całym świecie jest rozprowadzanych około 18 miliardów plastikowych reklamówek, ponad 10 miliardów z nich nie będzie nigdy przetworzonych. Każdy Europejczyk zużywa ich około 500 sztuk na rok. W stanie nieprzetworzonym ich rozkład w środowisku naturalnym trwa do 450 lat.

Postawmy na większe opakowania  

Wbrew pozorom zaoszczędzimy kupując produkty żywnościowe w większych opakowaniach (zweryfikujmy stosunek ceny do masy lub ilości), a tym samym przyczynimy się do zmniejszenia ilości wyrzucanych opakowań – zatem zredukujemy ilość odpadów.

Stop reklamom w skrzynkach

1/3 produktów wychodzących z drukarni to papierowe reklamy, które codziennie odnajdujemy w naszych skrzynkach pocztowych, za wycieraczkami samochodów, bądź otrzymujemy od wynajętych do tego osób na ulicy. W ten sposób otrzymujemy około 40 kg prospektów i reklam produkowanych na rok, co stanowi rocznie 35% ton wytwarzanego papieru. Ilość dość znacząca zważywszy, że dla miasta ze 100 000 mieszkańców to wydatek 250 000 euro na rok z bezpośrednim przeznaczeniem na śmieci, bo każda z tych reklam wcześniej czy później kończy w koszu na śmieci. Bardzo popularne w ostatnich latach (pojawia się również coraz częściej u nas) przyklejanie na skrzynkach na listy jasnych komunikatów: „zakaz reklam” – ma na celu ograniczenie produkcji śmieciowych reklam.

Przeterminowane leki do apteki 

Ważne jest, aby wszelkie przeterminowane leki lub te nieużywane zamiast do kosza trafiały z powrotem do apteki. Ich rozkład w środowisku naturalnym ma na niego bardzo negatywny wpływ. Leki powinny być utylizowane w odpowiedni sposób, daltego należy pamiętać  o odnoszeniu medykamentów w odpowiednie miejsca.

Baterie i akumulatorki sortowane osobno  

Baterie i akumulatory zawierają metale ciężkie: nikiel, kadm, rtęć, ołów, lit – bardzo szkodliwe dla środowiska. Te elementy klasyfikuje się  jako jedne z najbardziej toksycznych odpadów produkowanych przez człowieka. Stąd niezwykle istotne abyśmy sortowali baterie oraz akumulatorki osobno, by mogły podlegać odpowiedniemu procesowi recyklingu.Według dekretów unijnych producenci baterii i wszelkich akumulatorów mają zwiększoną odpowiedzialność finansową względem produkowanych części i powinni zapewniać odpowiednie miejsca do ich składowania. Naszym zadaniem jest wyrzucanie ich do odpowiednich kontenerów.

Kompost z odpadków żywnościowych  

Jeśli mamy ogród warto postawić w nim odpowiedni kosz na odpady organiczne. Wszelkiego rodzaju łupiny po warzywach, owocach, torebki po zużytych herbatach, rolki po papierze toaletowym jak i resztki chleba stanowią 1/3 naszych śmieci. Wszystkie te odpadki wrzucone do osobnego kosza przetwarzają się w kompost , doskonały do użyźniania naszego ogródka przy okazji zmniejszając ilość naszych śmieci o około 30%.

NIC nie wrzucać i nie wlewać do zbiorników wodnych

Rzeki i morza nie mogą być śmietnikiem dla naszych odpadów chemicznych. Toksyczność większości z nich prowadzi do śmierci wielu organizmów żyjących w wodach. Wbrew hipotezom odpady nie lądują na brzegu lecz są transportowane przez prądy wodne do stref gdzie gromadzą się wyniszczając lub poważnie modyfikując ekosystem wodny. Zanieczyszczenie tego ostatniego ma bezpośredni wpływ na nasze pożywienie. Pamiętajmy więc, że wszystko co wrzucamy do morza wcześniej czy później do nas powróci.

Podsumowując najlepsze odpadki to te, których nie produkujemy. Jednak wszystkie nasze działania w konsekwencji prowadzą do wytwarzania śmieci, więc ważne abyśmy przykładali szczególną wagę do ich umiejętnego sortowania i traktowania w taki sposób, żeby chociaż pewne ich ilości mogły podlegać biodegradacji i recyklingowi minimalizując negatywny wpływ na nasz ekosystem.

Autor: Sabina Słowińska